תחרות פסח בטיסני מנוע גומי ג-1 14/04/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 975 חדרה אור שבת, אלעד ליפשין, יובל בן סעדון 1

18/04/2017