דוח מצטבר סופי ( לאחר אשרור ) אליפות אירופה בטיסני מנוע דלק

חופשי מ-2 - הונגריה 2018

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,75 100,00 בת ים קובי יצחקוב 1

499,06 95,31 100,00 100,00 99,06 100,00 100,00 בת ים אבי אליקים 2

495,21 100,00 96,25 100,00 100,00 95,10 98,96 בת ים עזרא שמש 3

494,48 100,00 100,00 94,48 100,00 100,00 87,29 בת ים שלמה נג'רי 4

108,54 0,00 0,00 0,00 0,00 70,52 38,02 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 04/01/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 27/08/2016
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים מ-2 21/10/2016
2

F1C - HANUKKAH OPEN 2016 30/12/2016
3

תחרות פסח בטיסני מנוע חופשי מ-2 15/04/2017
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים - מ-2 30/05/2017
5

תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע חופשי מ-2 30/06/2017
6