תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע חופשי מ-2 30/06/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 368 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 100.00
960+ 333 בת ים שלמה נג'רי 2

100.00 960+ 189 בת ים עזרא שמש 3

95.31 915 בת ים אבי אליקים 4

27/08/2017