תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע חופשי מ-2 30/06/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים עזרא שמש, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

03/07/2017