תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 03/05/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 401 בת ים אבי אליקים 1

0.6667 100.00
960+ 384 בת ים שלמה נג'רי 2

100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 3

96.25 924 בת ים עזרא שמש 4

01/06/2017