תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 03/05/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים אבי אליקים, שלמה נג'רי, קובי יצחקוב 1

01/06/2017