תחרות עצמה הפתוחה - גביע העולם בטיסנים חופשיים-ג-2 14/12/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 330 הרצליה יובל שריג 1

93.44 897 חדרה אלון סקאג'ו 2

91.56 879 הרצליה אומרי סלע 3

18/12/2017