תחרות חנוכה הפתוחה -גביע העולם בטיסנים חופשיים-ג-2 15/12/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 790 הרצליה יובל שריג 1

84.90 815 חדרה אלון סקאג'ו 2

39.38 378 הרצליה אומרי סלע 3

19/12/2017