תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע גומי ג-2 30/06/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 957 הרצליה אומרי סלע 1

99.27 950 רמת השרון יובל שריג 2

03/07/2017