תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 30/05/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 915 רמת השרון יובל שריג 1

80.98 741 הרצליה אומרי סלע 2

01/06/2017