תחרות פסח בטיסני מנוע גומי ג-2 15/04/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2842 ראשון לציון גיל מיצמכר, יהונתן שגב, ויטלי מן 1

2.2500 2715 ראשון לציון גיורא הרצברג, עמרי סירקיס, טוביה פייביש 2

2695 נהריה עזרא קראוס, גיל חגי, אברהם ברוך 3

2559 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 4

2365 רמת השרון תומר אובליגנהרץ, שמוליק קופליק, יובל שריג 5

18/04/2017