תחרות פסח בטיסני מנוע גומי ג-2 15/04/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960 הרצליה אומרי סלע 1

58.75 564 רמת השרון יובל שריג 2

18/04/2017