תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-2 06/10/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 ראשון לציון גיורא הרצברג, יהונתן שגב, עמרי סירקיס 1

2.2500 2868 הרצליה בר בכור, יובל שריג, אומרי סלע 2

2833 נהריה גיל חגי, אברהם ברוך, עזרא קראוס 3

2814 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 4

2765 ראשון לציון ויטלי מן, טוביה פייביש, גיל מיצמכר 5

15/10/2017