תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-2 06/10/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 181 הרצליה יובל שריג 1

98.75 948 הרצליה אומרי סלע 2

15/10/2017