דוח מצטבר - טיסנאי השנה ונבחרת ישראל - דאוני צוקים F3F

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 רעננה ישראל אופק 1

241,30 86,30 78,93 76,07 0,00 ראשון לציון שרון סולומון 2

227,23 76,73 72,43 78,07 0,00 רעננה אלכס גרינברג 3

219,80 74,97 75,17 69,67 64,50 רעננה יעקב בן עזרא 4

208,40 71,10 0,00 72,60 64,70 רעננה רנה וולך 5

197,13 69,43 0,00 71,03 56,67 חדרה יובל בן סעדון 6

146,63 0,00 74,00 0,00 72,63 פתח תקווה דורון אופק 7

126,57 65,33 0,00 0,00 61,23 כפר סבא דורון זמיר 8

הטבלה נערכה ב - 18/02/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2017
1

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 28/04/2017
2

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2017
3

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/10/2017
4