אליפות ישראל בטיסני מנוע חופשי מ-2 26/08/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 400 בת ים שלמה נג'רי 1

0.6667 100.00
960+ 392 בת ים קובי יצחקוב 2

94.69 909 בת ים עזרא שמש 3

83.54 802 בת ים אבי אליקים 4

08/10/2017