אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי ג-2 26/08/2017

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 368 הרצליה אומרי סלע 1

100.00 960+ 327 רמת השרון יובל שריג 2

08/10/2017