סיכום ניקוד סניפי מצטבר

סה"כ סניף מקום

11.2500 רעננה 1

6.5966 רמת השרון 2

6.1648 רמת גן 3

6.0000 ראשון לציון 4

5.2386 חדרה 5

0.7273 הרצליה 6

25/09/2016
הטבלה נערכה ב -

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 24/09/2016
1