אליפות ישראל בטיסני כבלים אוירובטיקה 24/09/2016

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 661 פתח תקווה ניתאי דהן 1

27/09/2016