תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 24/09/2016

טיסני מנוע גומי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

45 רעננה ערן דגני 39

4 רעננה בן קפלנסקי 40

25/09/2016
ראשון הקודם הבא אחרון