תחרות עצמה הפתוחה ג-2 29/12/2016

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 924 הרצליה אומרי סלע 1

96.65 893 רמת השרון יובל שריג 2

02/01/2017