אליפות ישראל בגלשוני השלכה 12/11/2016

גילשונים דרוג עד גיל 14

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

7 ראשון לציון דניאל דביר 56

2 ירושלים ג'ורג' ברנר 57

13/11/2016
ראשון הקודם הבא אחרון