תחרות ארצית בטיסני דאון מנוע חשמלי 15/10/2016

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
4000 תל אביב רועי דור 1

0.7500
3762.9 רעננה אלכס גרינברג 2

3744.31 רעננה עומר בן עמי 3

3609.77 רעננה אריאל מאירסון 4

2314.69 כפר סבא דורון זמיר 5

19/10/2016