תחרות ארצית בטיסני דאון מנוע חשמלי 15/10/2016

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11117 רעננה אלכס גרינברג, עומר בן עמי, אריאל מאירסון 1

19/10/2016