תחרות ארצית בטיסני דאון מנוע חשמלי 15/10/2016

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

3744.31 רעננה עומר בן עמי 1

19/10/2016