תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 29/10/2016

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4000 באר שבע ניר לינדנבאום 1

98.93 3957 חדרה מרק סטרלצין 2

98.75 3950 רעננה עומר בן עמי 3

96.60 3864 חדרה יובל בן נתן 4

31/10/2016