תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 19/03/2016

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 3983+ 1538 באר שבע ניר לינדנבאום 1

64.27 2560 חיפה יובל בן נתן 2

63.79 2540.8 רעננה עומר בן עמי 3

47.52 1892.9 חדרה מרק סטרלצין 4

הטבלה נערכה ב - 21/03/2016