תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 04/06/2016

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

99.99 3723.6 רעננה עומר בן עמי 1

98.00 3649.6 באר שבע ניר לינדנבאום 2

95.21 3545.7 חיפה יובל בן נתן 3

93.18 3469.9 חדרה מרק סטרלצין 4

הטבלה נערכה ב - 07/06/2016