דוח סופי מצטבר - טיסנאי השנה מחלקת דאוני צוקים F3F

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 רעננה ישראל אופק 1

220.59 72.50 67.13 74.83 73.26 רעננה אלכס גרינברג 2

190.39 0.00 58.60 55.00 76.79 כפר סבא דורון זמיר 3

156.05 74.80 0.00 0.00 81.25 רעננה יעקב בן עזרא 4

154.92 73.67 0.00 0.00 81.25 כפר סבא מארק אריסטוב 5

149.27 0.00 73.20 76.07 0.00 רעננה רנה וולך 6

147.38 0.00 76.73 0.00 70.65 רעננה יונתן פצ'ו 7

64.97 0.00 64.97 0.00 0.00 רעננה מנשה כהן 8

55.93 55.93 0.00 0.00 0.00 חדרה יובל בן סעדון 9

הטבלה נערכה ב - 16/11/2016

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 05/03/2016
1
1

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2016
2
2

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 20/05/2016
3
3

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 17/06/2016
4
4