תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 20/05/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 3000 רעננה ישראל אופק 1

0.8000 76.73 2302 רעננה יונתן פצ'ו 2

0.6000 73.20 2196 רעננה רנה וולך 3

67.13 2014 רעננה אלכס גרינברג 4

64.97 1949 רעננה מנשה כהן 5

58.60 1758 כפר סבא דורון זמיר 6

הטבלה נערכה ב - 22/05/2016