תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7527 רעננה ישראל אופק, רנה וולך, אלכס גרינברג
1

הטבלה נערכה ב - 08/05/2016