תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 17/06/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 2210 כפר סבא מארק אריסטוב 1

75.93 1678 חדרה יובל בן סעדון 2

הטבלה נערכה ב - 21/06/2016