תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 20/05/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7498 רעננה ישראל אופק, יונתן פצ'ו, רנה וולך
1

הטבלה נערכה ב - 22/05/2016