תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 20/05/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 2302 רעננה יונתן פצ'ו 1

הטבלה נערכה ב - 22/05/2016