תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 3000 רעננה ישראל אופק 1

0.6667 76.07 2282 רעננה רנה וולך 2

74.83 2245 רעננה אלכס גרינברג 3

55.00 1650 כפר סבא דורון זמיר 4

הטבלה נערכה ב - 08/05/2016