אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 05/03/2016

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 3000 רעננה ישראל אופק 1

0.8000 81.25 2437.61 כפר סבא מארק אריסטוב 2

0.6000 81.25 2437.44 רעננה יעקב בן עזרא 3

76.79 2303.61 כפר סבא דורון זמיר 4

73.26 2197.72 רעננה אלכס גרינברג 5

70.65 2119.46 רעננה יונתן פצ'ו 6

הטבלה נערכה ב - 08/03/2016