תחרות סוכות בטיסנים חופשיים מ-2 21/10/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2833 בת ים שלמה נג'רי, אבי אליקים, עזרא שמש 1

23/10/2016