דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה מחלקת כבלים אוירובטיקה F2B

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 פתח תקווה גלעד זעירא 1

287.60 94.64 90.13 95.07 97.89 פתח תקווה מוטי סלם 2

283.83 91.54 97.96 90.43 94.33 חיפה ויקטור מלישב 3

282.99 89.94 84.74 93.04 100.00 פתח תקווה רונן איזנברג 4

222.41 71.99 77.76 72.66 0.00 רעננה פטר גויכמן 5

191.76 62.12 56.06 52.75 73.58 פתח תקווה ניתאי דהן 6

149.41 0.00 69.82 0.00 79.59 פתח תקווה גשם בר זאב 7

99.44 0.00 41.42 0.00 58.02 פתח תקווה מרטין ג'קסון 8

הטבלה נערכה ב - 16/11/2016

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה. מבחן 1 ל 2017 11/03/2016
1
1

תחרות ארצית בטיסני כבלים 14/05/2016
2
2

תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 01/07/2016
3
3

אליפות ישראל בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 24/09/2016
4
4