תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-2 21/10/2016

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 285 הרצליה בר בכור 1

100.00 960+ 264 הרצליה אומרי סלע 2

73.02 701 הרצליה אלמוג מנור 3

53.85 517 רמת השרון יובל שריג 4

23/10/2016