אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 27/08/2016

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 318 הרצליה בר בכור 1

97.40 935 הרצליה אומרי סלע 2

90.00 864 רמת השרון יובל שריג 3

23/10/2016