תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה. מבחן 1 ל 2017

11/03/2016

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 3011 אורח גלעד זעירא 1

1.0000 90.95 2738.4 פתח תקווה רונן איזנברג 2

0.8000 89.03 2680.6 פתח תקווה מוטי סלם 3

0.6000 85.79 2583 חיפה ויקטור מלישב 4

72.38 2179.38 פתח תקווה גשם בר זאב 5

66.92 2015 פתח תקווה ניתאי דהן 6

52.77 1588.9 פתח תקווה מרטין ג'קסון 7

28.25 850.6 אורח פטר גויכמן 8

הטבלה נערכה ב - 19/05/2016