תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה. מבחן 1 ל 2017

11/03/2016

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 2015 פתח תקווה ניתאי דהן 1

הטבלה נערכה ב - 19/05/2016