תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה. מבחן 1 ל 2017 11/03/2016

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7598 פתח תקווה רונן איזנברג, מוטי סלם, גשם בר זאב 1

הטבלה נערכה ב - 17/03/2016