תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 01/07/2016

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

99.95 1087.5 פתח תקווה ניתאי דהן 1

הטבלה נערכה ב - 07/07/2016