תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 11/06/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 960+ 340 רחובות יורי זילברשטיין 1

1.0000 100.00 960+ 340 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6000 98.65 947 בת ים עזרא שמש 3

96.67 928 בת ים שלמה נג'רי 4

95.83 920 בת ים אבי אליקים 5

45.31 435 בת ים מיקי משיח 6

הטבלה נערכה ב - 13/06/2016