תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 11/06/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2835 בת ים קובי יצחקוב, עזרא שמש, שלמה נג'רי
1

הטבלה נערכה ב - 13/06/2016