תחרות פסח מ-2 30/04/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2711 בת ים שלמה נג'רי, אבי אליקים, עזרא שמש
1

הטבלה נערכה ב - 02/05/2016