תחרות פסח מ-2 30/04/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 960+ 84 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 96.56 927 בת ים אבי אליקים 2

93.44 897 רחובות יורי זילברשטיין 3

85.83 824 בת ים עזרא שמש 4

83.75 804 בת ים קובי יצחקוב 5

הטבלה נערכה ב - 02/05/2016