תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 01/07/2016

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 960 בת ים אבי אליקים 1

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

1.0000 100.00 960 בת ים שלמה נג'רי 1

95.31 915 בת ים עזרא שמש 5

10.94 105 רחובות יורי זילברשטיין 6

הטבלה נערכה ב - 03/07/2016