דוח מצטבר בנקודות - נבחרת ישראל בטיסני מנוע גומי לנוער ג-2

- מקדוניה 2017

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

3793.00 960.00 935.00 889.00 952.00 946.00 הרצליה אומרי סלע 1

3186.00 517.00 864.00 856.00 0.00 949.00 רמת השרון יובל שריג 2

701.00 701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הרצליה אלמוג מנור 3

הטבלה נערכה ב - 05/12/2016

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח ג-2 30/04/2016
1
1

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 11/06/2016
2
2

תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים ג-2 01/07/2016
3
3

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 27/08/2016
4
4

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-2 21/10/2016
5
5